• Luật BeeLaw | Thành lập DN | Kế toán Thuế

Thủ tục Thay đổi Thành viên góp vốn Công ty TNHH

 1. 14,030

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, vì một lý do nào đó, doanh nghiệp sẽ phải thay đổi thành viên góp vốn của công ty. Vậy, thủ tục thay đổi thành viên góp vốn Công ty tnhh 2 thành viên trong những trường hợp nào? hồ sơ thủ tục ra sao? và cần chuẩn bị gì để thực hiện đăng ký?

thu-tuc-thay-doi-thanh-vien-gop-von

Sau đây, Luật BeeLaw sẽ hướng dẫn chi tiết hồ sơ cũng như quy trình thực hiện thủ tục thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH hai thành viên !

hinh-tick-8  Các trường hợp Đăng ký thay đổi thành viên góp vốn Công ty TNHH 2 thành viên:

 1. Thay đổi thành viên do tiếp nhận thành viên mới
 2. Thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp
 3. Thay đổi thành viên do thừa kế
 4. Thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định
 5. Thay đổi thành viên do tặng cho phần vốn góp
 6. Thay đổi thành viên trong trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ
 7. Thay đổi thành viên theo quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp nhất công ty

hinh-tick-8  Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì cho BeeLaw?

Để BeeLaw có cơ sở tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi thành viên góp vốn, Quý doanh nghiệp chỉ cần cung cấp 02 thông tin sau đây:

 1. Mã số thuế / Mã số doanh nghiệp
 2. Thông tin danh sách Thành viên hiện tại và thành viên dự kiến thay đổi
 3. Bản photo/bản sao công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu của thành viên mới.

hinh-tick-8  Tổng chi phí đăng ký và thời gian hoàn tất thủ tục?

Để tiến hành dịch vụ thay đổi thành viên góp vốn của công ty TNHH 2 thành viên trở lên, quý doanh nghiệp cần chuẩn bị các khoản phí sau đây:

 1. Phí nộp cho cơ quan chức năng: 600.000 đồng
  • 300.000 đồng lệ phí nộp hồ sơ
  • 300.000 đồng phí công bố thay đổi tại Cổng thông tin quốc gia
 2. Phí dịch vụ tại BeeLaw là: 400.000 đồng

tick thay doi nganh nghe kinh doanh  Như vậy: tổng chi phí đăng ký trọn gói là 1.000.000 đồng

Sau khi BeeLaw soạn thảo hồ sơ và trình ký tận nơi xong, sẽ tiến hành nộp tại Sở KH & ĐT. Thời gian hoàn thành mọi thủ tục và có kết quả từ sở là 03 ngày làm việc.

thoi-gian-hoan-tat-thay-doi-nganh-nghe-kinh-doanh
Trường hợp quý doanh nghiệp cần gấp GPKD ra trong 01- 02 ngày, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn.

hotline-thay doi nganh nghe kinh doanh

hinh-tick-8  Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên góp vốn:

Đối với mỗi trường hợp thì Hồ sơ thủ tục thay đổi thành viên góp vốn sẽ khác nhau, cụ thể như sau:

1/ Trường hợp tiếp nhận thành viên mới:

Thành phần hồ sơ:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký (Phụ lục II-1);
 • Danh sách thành viên công ty (Phụ lục I-6);
 • Quyết định của HĐTV về việc tiếp nhận thành viên mới;
 • Biên bản họp của HĐTV về việc tiếp nhận thành viên mới;
 • Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp thành viên mới là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp thành viên mới là tổ chức.
  Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

2/ Trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp:

Thành phần hồ sơ:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký (Phụ lục II-1);
 • Danh sách thành viên công ty (Phụ lục I-6);
 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp thành viên mới là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp thành viên mới là tổ chức.
  Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

3/ Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế:

Thành phần hồ sơ:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký (Phụ lục II-1);
 • Danh sách thành viên công ty (Phụ lục I-6);
 • Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người thừa kế.

tick thay doi nganh nghe kinh doanh Xem thêm: Thủ tục Thay đổi thành viên góp vốn Công ty cổ phần

4/ Trường hợp có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định:

Thành phần hồ sơ:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký (Phụ lục II-1);
 • Danh sách thành viên còn lại công ty (Phụ lục I-6);
 • Quyết định của HĐTV;
 • Biên bản họp của HĐTV.

5/ Trường hợp do tặng cho phần vốn góp:

Thành phần hồ sơ:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký (Phụ lục II-1);
 • Danh sách thành viên công ty (Phụ lục I-6);
 • Quyết định của HĐTV;
 • Biên bản họp của HĐTV;
 • Hợp đồng tặng cho phần vốn góp;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp thành viên mới là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp thành viên mới là tổ chức.
  Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

6/ Trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ:

6.1/ Trường hợp công ty đăng ký thay đổi thành viên do thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ và người nhận thanh toán được Hội đồng thành viên chấp thuận trở thành thành viên công ty (theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2020)

Thành phần hồ sơ:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký (Phụ lục II-1);
 • Danh sách thành viên công ty (Phụ lục I-6);
 • Quyết định của HĐTV;
 • Biên bản họp của HĐTV;
 • Hợp đồng về việc vay nợ và các giấy tờ thể hiện việc sử dụng phần vốn góp để trả nợ
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp thành viên mới là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp thành viên mới là tổ chức.
  Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

6.2/ Trường hợp công ty đăng ký thay đổi thành viên do thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ và người nhận thanh toán sử dụng phần vốn góp đó để chào bán và chuyển nhượng cho người khác) theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2020)

Thành phần hồ sơ:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký (Phụ lục II-1);
 • Danh sách thành viên công ty (Phụ lục I-6);
 • Hợp đồng về việc vay nợ và các giấy tờ thể hiện việc sử dụng phần vốn góp để trả nợ
 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp thành viên mới là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp thành viên mới là tổ chức.
  Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

7/ Trường hợp theo quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp nhất công ty:

Thành phần hồ sơ:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký (Phụ lục II-1);
 • Danh sách thành viên công ty (Phụ lục I-6);
 • Quyết định của HĐTV về việc tiếp nhận thành viên mới;
 • Biên bản họp của HĐTV về việc tiếp nhận thành viên mới;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp thành viên mới là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp thành viên mới là tổ chức.
  Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Nghị quyết, quyết định chia công ty, nghị quyết, quyết định tách công ty, các giấy tờ quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 25 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, các giấy tờ quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều 61 Nghị định định 01/2021/NĐ-CP. Nghị quyết, quyết định chia, tách, hợp nhất, sáp nhập công ty phải thể hiện nội dung chuyển giao phần vốn góp trong công ty sang thành viên mới.

8/ Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

Thành phần hồ sơ:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký (Phụ lục II-1);
 • Danh sách thành viên công ty (Phụ lục I-6);
 • Quyết định của HĐTV;
 • Biên bản họp của HĐTV;
 • Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên;
 • Điều lệ công ty chuyển đổi;
 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp thành viên mới là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp thành viên mới là tổ chức.

hinh-tick-8  Các công việc BeeLaw thay mặt thực hiện cho doanh nghiệp

 1. Tư vấn từng trường hợp đăng ký thay đổi thành viên;
 2. Soạn thảo toàn bộ hồ sơ theo quy định pháp luật;
 3. Trình ký tận nơi miễn phí;
 4. Thay mặt nộp và nhận kết quả tại Sở kế hoạch & Đầu tư;
 5. Công bố thay đổi trên Cổng thông tin quốc gia;
 6. Bàn giao giấy xác nhận về việc thay đổi thành viên góp vốn tận nơi;
 7. Tư vấn miễn phí các thủ tục khác: Mã vạch, thương hiệu, công bố…

Quý Doanh nghiệp tham khảo thêm:

 1. Thủ tục thay đổi Tên công ty
 2. Thủ tục thay đổi Địa chỉ công ty
 3. Thủ tục thay đổi Vốn điều lệ
 4. Thủ tục thay đổi Đại diện pháp luật
 5. Thủ tục thay đổi Ngành nghề kinh doanh

0937.407.456 Zalo  Email

BEELaw – Luôn đồng hành & phát triển !

Bài viết cùng chuyên mục

 1. Căn cứ theo Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Nghị định số 108/2018/NĐ-CP, Doanh nghiệp có trách nhiệm bổ sung, cập ...

 2. Quá trình thực hiện Thủ tục Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp – Tổ chức lại doanh nghiệp tương đối ...

 3. Công ty cổ phần là doanh nghiệp có số lượng thành viên góp vốn (gọi là cổ đông) tối thiểu ...

 4. Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh tuy đơn giản nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian soạn thảo ...

 5. Tại BeeLaw, chúng tôi cung cấp đến quý Doanh nghiệp Dịch vụ cập nhật địa chỉ Thành phố Thủ Đức ...

 6. Dịch Covid-19 đang hoành hành và không có dấu hiệu dừng lại, hoặc vì một lý do nào đó khiến ...

ĐỐI TÁC BEELAW