• Luật BeeLaw | Thành lập DN | Kế toán Thuế

Tạm ngừng kinh doanh phải nộp Thuế không?

 1. 13,137

Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp Báo cáo Thuế, Báo cáo Tài chính hay phải nộp Thuế môn bài không…? Đó là các thắc mắc thường gặp khi Doanh nghiệp đang dự định đăng ký Tạm ngừng kinh doanh. Bài viết dưới đây, BeeLaw sẽ giải đáp các vướng mắc đó để doanh nghiệp có thể nắm rõ hơn các quy định.

thu-tuc-tam-ngung-kinh-doanh

Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp Báo cáo Thuế, Quyết toán Thuế?

Tại Điều 14 – Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định như sau:

“đ) Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trường họp người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.

đ.1) Đối với người nộp thuế thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản về việc tạm ngừng kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh trở lại với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi
người nộp thuế đã đăng ký theo quy định.

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế biết về thông tin người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh trở lại chậm nhất không quá 02 (hai) ngày làm việc kế từ ngày nhận được văn bản của người nộp thuế. Trường họp người nộp thuế đăng ký tạm ngừng kinh doanh, cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về nghĩa vụ thuế còn nợ với ngân sách nhà nước của người nộp thuế chậm nhất không quá 02 (hai) ngày làm việc kế từ ngày nhận được thông tin từ cơ quan đăng ký kinh doanh.

đ.2) Đối với người nộp thuế thuộc đối tượng đăng ký cấp mã số thuế trực tiếp tại cơ quan thuế thì trước khi tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế phải có thông báo bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

 • Tên, địa chỉ trụ sở, mã sổ thuế;
 • Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng;
 • Lý do tạm ngừng kinh doanh;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, đại diện của nhóm cá nhân kinh doanh, của chủ hộ kinh doanh.

Hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế phải thực hiện kê khai thuế theo quy định. Trường hợp người nộp thuế ra kinh doanh trước thời hạn theo thông báo tạm ngừng kinh doanh thì phải có thông báo bằng văn bản
gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp đồng thời thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo quy định”.

Như vậy:

 • Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính (từ 01/01 đến 31/12 dương lịch) thì không phải nộp Báo cáo Thuế và Quyết toán thuế.
 • Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính (khác thời điểm của 01/01 đến 31/12 dương lich) thì phải nộp Báo cáo thuế Quý tại thời điểm đó và Hồ sơ quyết toán thuế năm đó.

Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp lệ phí môn bài không?

Tại Điều 4 – Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/ 2016 của Bộ tài chính quy định như sau:

“Người nộp lệ phí môn bài đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh với điều kiện: văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30 tháng 01 hàng năm) và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh không đảm bảo điều kiện nêu trên thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm.”

Như vậy:

 • Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính (từ 01/01 đến 31/12 dương lịch) thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm đó.
 • Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính (khác thời điểm của 01/01 đến 31/12 dương lich) thì phải nộp lệ phí môn bài năm đó.

0937407456 Zalo  Email

Ví dụ diễn giải

1./ Nếu tạm ngừng kinh doanh trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính (01/01 đến 31/12), không phát sinh nghĩa vụ thuế thì: KHÔNG phải làm hồ sơ, khai thuế gì cả.

Ví dụ 1: Ngày 08/12/2022 DN làm thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày 01/01/2023 – 31/12/2023 (thuộc trường hợp trọn năm dương lịch) thì năm 2023:

 • Không phải nộp thuế môn bài năm 2023
 • Không phải nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, quyết toán thuế TNDN, TNCN.
 • Không phải nộp báo cáo tài chính năm 2023.

Ví dụ 2: Ngày 05/12/2022 DN làm thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày 01/01/2023 – 31/10/2023 (thuộc trường hợp không trọn năm dương lịch) thì DN phải làm như sau:

 • Kê khai và nộp lệ phí thuế môn bài cả năm 2023
 • Nộp báo cáo thuế tháng 10/2023 – 12/2023 (Quý 4/2023), báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm 2023 bình thường.

2./ Nếu tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính => Thì phải PHẢI nộp Lệ phí môn bài, Báo cáo thuế quý, Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế …

Ví dụ 3: Ngày 02/10/2022 DN làm thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày 10/10/2022 – 09/10/2023 (thuộc trường hợp không trọn năm dương lịch) thì DN phải thực hiện như sau:

Năm 2022:

 • Nộp thuế môn bài năm 2022.
 • Nộp báo cáo thuế Quý 4/2022, Báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm 2022.

Năm 2023:

 • Nộp thuế môn bài năm 2023
 • Nộp báo cáo thuế Quý 4/2023, Báo cáo tài chính và quyết toán thuế năm 2023.

Thủ tục đăng ký Tạm ngừng kinh doanh:

 • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh (Phụ lục II-19)
 • Quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh
 • Giấy ủy quyền cho người hoặc đơn vị đại diện thực hiện thủ tục tạm ngưng

hotline

Bài viết cùng chuyên mục

 1. Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo hành khách cần có chứng nhận âm tính với Covid-19 trước khi nhập ...

 2. Khi mì 3 Miền cho ra mắt gói nước cốt đậm đà, mì gói được nâng tầm chất lượng với ...

 3. Ông Trần Lê Hồng, Cục Sở hữu trí tuệ cho biết, số đơn đăng ký nhãn hiệu tăng cho thấy ...

 4. Một số dòng sản phẩm kẹo trứng chocolate nhãn hiệu Kinder sản xuất tại Bỉ được Bộ Công Thương đề ...

 5. Tháng 01 hàng năm là thời điểm các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chuẩn bị thực hiện kê khai ...

 6. Ngày 06/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 27/2018/QĐ-Ttg chính thức ban hành hệ thống ngành nghề kinh ...

ĐỐI TÁC BEELAW