• Luật BeeLaw | Thành lập DN | Kế toán Thuế

Thủ tục Giải thể Công ty – mới nhất 2021【Chỉ từ 2.000.000đ】

  1. 13,253

W
ordPress 5.3 will be the final major release of 2019 and aims to polish current interactions and make the UIs more user friendly. Matt Mullenweg is the Release Lead for 5.3, Francesca Marano is the Release Coordinator, David Baumwald is the Triage PM, Riad Benguella is the Editor Tech Lead, Mark Uraine is the Editor Design

———————————————————————————————-

Đăng ký Mã số Mã vạchInstagram Twitter

———————————————————————————————

TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

1- Thông báo quyết định giải thể – sở xác nhận

2- Giải thể, Phá sản, Xóa tên doanh nghiệp

  • Nộp đầy đủ báo cáo thuế, tài chính tại thời điểm gt
  • Nộp đầy đủ các khoản phạt, nợ thuế (nếu có)
  • Quyết toán thuế nếu có phát sinh

=> Thuế xác nhận “Hoàn tất nghĩa vụ thuế”

=> Bổ sung cho SỞ

=> SỞ xác nhận giải thể

Nội dung chính:1- Thông báo quyết định giải thể – sở xác nhận

2- Giải thể, Phá sản, Xóa tên doanh nghiệp

  • Nộp đầy đủ báo cáo thuế, tài chính tại thời điểm gt
  • Nộp đầy đủ các khoản phạt, nợ thuế (nếu có)
  • Quyết toán thuế nếu có phát sinh

=> Thuế xác nhận “Hoàn tất nghĩa vụ thuế”

=> Bổ sung cho SỞ

=> SỞ xác nhận giải thể

Bài viết cùng chuyên mục

    ĐỐI TÁC BEELAW